VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ o kávovar Nespresso

VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ o kávovar Nespresso

Allzora.cz - pro lepší život

 

O co soutěžíme? 

Výhrou v soutěži je kávovar Nespresso. Losování probíhá jednou měsíčně, kdy je vylosován vždy jeden výherce.

Jak se zapojit?

Stačí od 16. 11. 2019 do 30. 4. 2020 koupit v internetovém obchodě Allzora.cz kávové kapsle značky Rene nebo kapsle Bio Matcha Magic na částku alespoň 600 Kč a zaslat na e-mail info@allzora.cz následující údaje:

• číslo daňového dokladu (faktury, účtenky);

• vaše jméno a příjmení;

• e-mailová adresa a telefonní číslo pro kontaktování v případě výhry.

Částka 600 Kč musí být dosažená v rámci jedné objednávky, tj. dílčí objednávky se nesčítají. Každý kupující může být do slosování zařazen vícekrát, tj. do slosování může být zařazená každá objednávka jednoho kupujícího splňující podmínky soutěže. Čím více objednávek, tím větší šance na výhru.

Výherci budou zveřejněni na webových stránkách Allzora.cz a také na našich firemních profilech na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Losování proběhne vždy 15. dne v měsíci (15.12.2019, 15.1.2020, 15.2.2020, 15.3.2020, 15.4.2020, 15.5.2020). Do slosování jsou zařazeny všechny uhrazené objednávky, jejichž zdanitelné plnění je nejpozději posledního dne v předchozím měsíci (například: pokud nákup proběhne v období 16.-30.11.2019, lze se účastnit losování 15.12.2019 atd.). Do losování v jednotlivém kole, se účastník může přihlásit nejpozději do 14. dne v měsíci.  Losování proběhne přes službu: https://www.random.org/lists/, “List Randomizer”. Do tohoto systému se zadají čísla objednávek, které splňují podmínky soutěže a následně z nich bude daným programem vylosován výherce kávovaru Nespresso. 

Kupte si kávu a vyhrajte!

Každý měsíc losujeme kávovar!

Pravidla soutěže 

 

  1. 1.   Zadavatel a organizátor soutěže

Zadavatelem a organizátorem soutěže je společnost E-Jobs Service s.r.o. se sídlem Na Plzeňce 1166/2 150 00, Praha 5, IČO: 03860752, DIČ: CZ03860752, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 238967. Datum založení společnosti: 5. března 2015 roku. dále jen „zadavatel“).

  1. 2.   Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v době od 16. 11. 2019 do 30. 4. 2020.

  1. 3.   Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba s adresou pro doručování na území České republiky. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

  1. 4.   Pravidla soutěže – účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v soutěžním období od 16. 11. 2019 do 30. 4. 2019 v internetovém obchodě Allzora.cz kávové kapsle značky Rene nebo kapsle Bio Matcha Magic na částku alespoň 600 Kč a zašle na e-mailovou adresu info@allzora.cz následující údaje:

• číslo daňového dokladu (faktury, účtenky);

• vaše jméno a příjmení;

• e-mailová adresa a telefonní číslo pro kontaktování v případě výhry.

  1. 5.   Vyhlášení výsledků soutěže a určení výher:

Losování proběhne vždy 15. dne v měsíci (15.12.2019, 15.1.2020, 15.2.2020, 15.3.2020, 15.4.2020, 15.5.2020). Do slosování jsou zařazeny všechny uhrazené objednávky, jejichž zdanitelné plnění je nejpozději posledního dne v předchozím měsíci (například: pokud nákup proběhne v období 16.-30.11.2019, lze se účastnit losování 15.12.2019 atd.). Do losování v jednotlivém kole, se účastník může přihlásit nejpozději do 14. dne v měsíci.  Losování proběhne přes službu: https://www.random.org/lists/, “List Randomizer”. Do tohoto systému se zadají čísla objednávek, které splňují podmínky soutěže a následně z nich bude daným programem vylosován výherce kávovaru Nespresso. Výherci budou kontaktováni telefonicky nebo přes e-mail a také budou zveřejněni na webových stránkách Allzora.cz a také na našich firemních profilech na sociálních sítích Facebook a Instagram.

  1. 6.   Pravidla a povinnosti zadavatele soutěže

Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Zadavatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Zadavatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.allzora.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail info@allzora.cz, v.konovshiy@allzora.cz, nebo na telefon 727 969 668 

  1. 7.   Předání výher:

Na způsobu předání výhry se účastník domluví s pořadatelem soutěže. Náklady za doručení hradí výherce.

  1. 8.   Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Podmínky pro zpracování osobních údajů najdete na  https://allzora.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Přihlášením se do soutěže učástník uděluje zadavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které organizátorovi v souvislosti se svojí účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely zadavatele, a to do jeho případného odvolání; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení na webové stránce zadavatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány do systému a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených zadavatelem. Zadavatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla zadavatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobních údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení zadavateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.