Tepelné výměníky

O produktu:


Tepelné výměníky jsou speciálně konstruované pro vytápění vody v bazénu. Aby se voda v bazénu ohřála, musíme ji dodat teplo z nějakého externího zdroje. Díky výměníku můžete ohřívat vodu v bazénu energií z radiátorového okruhu u vás doma, z plynového kotle nebo třeba z kotle na tuhá paliva. Tepelné výměníky jsou obvykle vyrobeny z celonerezové oceli. Tepelné výměníky díky své konstrukci omezují průtok tak, aby v maximální míře zajistily přívod tepla a zároveň byl minimalizován tlak v topném systému.

i

Výměníkům je jedno, jak velký bazén se vytápí. Aby tepelné výměníky fungovaly správně, je zapotřebí mít dostatečně výkonný zdroj tepla

Tepelné výměníky fungují na principu, kdy ve výměníku dochází k předání tepelné energie z vody topného okruhu do okruhu bazénové vody. Například voda z radiátorového okruhu rodinného domu předává přes výměník teplo do bazénové vody. Na stejném principu fungují například i tepelná čerpadla, která vytápí rodinné domy. Pakliže vybíráte tepelné výměníky, vždy se zaměřte na to, aby výměník optimálně odebíral teplo danému zdroji a předával ho do bazénové vody. Z tohoto důvodu je důležité znát výkon zdroje (kotle, solárního systému nebo tepelného čerpadla) v kilowattech a teplotu topné vody. Kotel by měl mít zhruba 65°C, tepelné čerpadlo 45°C.

 

Původ:


Tepelné čerpadlo pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu. Tento cyklus byl poprvé popsán v roce 1824. Za vynálezce tepelného čerpadla je považován rakouský vynálezce Peter Rittinger. Ten vymyslel a vynalezl tepelné čerpadlo mezi lety 1855–1857. Princip spočívá v uvolňování nebo spotřebování tepla při změnách skupenství média v závislosti na tlaku. Kompresor stlačí chladivo, které je v plynném stavu a poté ho vpustí do kondenzátoru, kde odevzdává své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Na začátku 80. let 20. století se objevily geotermální výměníky. Tehdy se začalo využívat teplo ze základových desek, posléze z pilot (1985) a podzemních stěn (1996). Za vznikem geotermálních výměníku stálo Rakousko a Švýcarsko. Obě země dosud stojí v čele této technologie.

Zajímavosti:


Charakteristiky vzduchem chlazených výměníků tepla ovlivňují hlavně koeficienty prostupu tepla na straně lamel, co se týká výkonu. Tlakové ztráty obou médií výrazně ovlivňuje geometrie výměníku. Tvar a dispozice kondenzátoru tak nepřímo ovlivňují i právě výkon výměníku. Je to z toho důvodu, že v případě nižších tlakových ztrát na straně vzduchu protlačí ventilátor jeho větší objemy a opačně.

Zobrazení Mřížka Seznam

7 položek

na stránce
Nastavit sestupný směr
Zobrazení Mřížka Seznam

7 položek

na stránce
Nastavit sestupný směr