Hudební nástroje

O produktu:


Hudební nástroje jsou zařízení, která vydávají zvuk a tóny používané v hudbě. Každá kultura má své hudební nástroje, které k ní patří. Například v Itálii housle Antonia Stradivariho nebo v Německu varhany Johanna Gottfrieda Silbermanna. Hudební nástroje slouží i jako doplněk rituálů a tanců (nástroje přírodních národů). Přitom platí, že téměř vše, co vydává nějaký zvuk, může být použito jako hudební nástroj.

i

Jedním ze způsobů klasifikace hudebních nástrojů je Hornbostelova a Sachsova systematika hudebních nástrojů

Vzhledem k tomu, že tato systematika byla navržena zejména pro folkloristické potřeby, zahrnuje i skupiny nástrojů, které již nejsou běžně používány, případně nejsou euroamerického původu. Hudební nástroje se dělí dle evropské systematizace nástrojů do pěti základních skupin podle principu vytváření zvuku nástrojů. Jedná se o idiofony (samozvučné), membranofony (blanozvučné), chordofony (strunné), aerofony (dechové) a elektrofony (elektrické).

 

Dělení:


Hudební nástroje v našem megamarketu dělíme do několika skupin na hudební nástroje kytary, hudební nástroje flétny, hudební nástroje harmoniky, hudební nástroje mandolíny, hudební nástroje bicí soupravy, hudební nástroje perkusní nástroje a ostatní hudební nástroje.

 • Kytary
  Z akustického hlediska patří kytara mezi nástroje s doznívajícím tónem. Jedná se o drnkací strunný nástroj, kde tón vzniká rozechvěním struny napjaté mezi pražcem a kobylkou. Kobylka slouží k uvázání strun na korpus nástroje (struník) a k přenášení chvění strun na vrchní desku (vložka kobylky). Struny jsou rozechvívány drnkáním prsty nebo trsátkem.
 • Flétny
  Flétny se řadí mezi dechové hudební nástroje. Mezi nejrozšířenější flétny patří zobcové flétny, příčné flétny a irské příčné flétny. Zobcové flétny jsou obvykle vyrobeny z dřeva nebo plastu. Na kvalitní zobcové flétny se používá domácí i exotické tvrdé dřevo jako je javor, hruška, palisandr nebo eben. Zobcové flétny dosáhly největšího rozmachu v období baroka, kdy vzniklo mnoho virtuózních sólových i triových sonát a koncertů.
 • Harmoniky
  Foukací harmoniky jsou malým hudebním nástrojem. Hudebník na ně hraje foukáním ústy nebo zpětným nasáváním vzduchu. Harmoniky se obvykle drží jednou nebo oběma rukama. Hudebník může mít harmoniku připevněnou na speciálním držáku. Volné ruce pak slouží k hraní na další nástroj, nejčastěji na kytaru.
 • Mandolíny
  Mandolína svým vzhledem připomíná kytaru a jedná se o strunný hudební nástroj. Podle některých názorů se vyvinula ze středověké loutny, jiní lidé dávají přednost variantě, že jejím prapůvodcem byla mandora nebo kvinterna. Mandolíny se v průběhu času měnily.
 • Bicí soupravy
  Bicí soupravy jsou soustavou bicích nástrojů, která se skládá z jednotlivých bubnů a činelů a jejich stojanů a přechodů. Bicí soupravy mohou být doplněny dalšími perkusními nástroji a sedačkou pro bubeníka. Šlapkou či dvoušlapkou bubeník ovládá velký buben a hi-hat činel. Bicí soupravy obvykle obsahují malý buben, velký buben, Tom tom, Floor tomy (lidově řečené kotle) a činely.
 • Perkusní nástroje
  Slovo perkuse by se dalo přeložit jako “poklep”. Dá se tedy říci, že všechny bicí nástroje jsou perkuse. Perkusní nástroje patří mezi nejobsáhlejší skupinu hudebních nástrojů. Jsou také patrně nejstarší. Perkusní nástroje vyluzují zvuky pomocí úderů do nástroje, třesením nástrojem nebo škrábáním na nástroj. Perkusní nástroje mají obrovskou tradici. Setkáme se s nimi u primitivních národů, ale i v moderní hudbě, artificiální hudbě a nonartificiální hudbě.
 • Ostatní nástroje
  Do ostatních hudebních nástrojů patří všechny hudební nástroje, které se nevešly do výše zmiňovaných kategorií. Najdeme zde hudební nástroje z řad idiofonů, membránofonů, chordofonů, aerofonů i elektrofonů. Nabídka je velmi bohatá a určitě si z ní vybere každý.

Původ:


Historie hudebních nástrojů sahá až do pravěku, před desítkami tisíc let. Již v té době začaly vznikat první hudební nástroje, které se začaly také vyrábět. Ze začátku to byly primitivní soupravy bicí. Později i rákosové stéblo, na které bylo možno vyloudit tón, dále tětiva luku, která při vypuštění šípu také vydala určitý zvuk. Veškeré primitivní nástroje se začaly postupem let zdokonalovat. Podle různých experimentů z dnešní doby lze říci, že i na nástroje staré tisíce let, mohli tehdejší lidé zahrát poměrně složité melodie.

Zajímavosti:


Jedním z nejstarších hudebních nástrojů na světě je harfa. Objev tohoto strunného nástroje se datuje do období třetího tisíciletí před Kristem. Nikoho proto nepřekvapí, že její tělo připomíná luk. Nejstarší harfy neměly opěrný sloupek a jejich tón nebyl zvučný. Za rozšířením harfy stojí Keltové, kteří ji poznali na Balkáně a následně rozšiřili na sever. Ze Skotska a Irska, kde na harfu hráli keltští bardové, se pak rozšířila po ostatní Evropě. Mezi 12. až 14. století byla oblíbeným nástrojem trubadúrů a minesangrů. V té době jsme se mohli setkat s malými harfami na ruční ovládání až po harfy, které měřily na výšku dva metry. V době renesance a baroka byla vytlačena především loutnou, ale zájem o ni se znovu objevil v době rokoka a trvá dodnes.

Zobrazení Mřížka Seznam

Produkty 1-24 z 1056

Stránka
na stránce
Nastavit sestupný směr
Zobrazení Mřížka Seznam

Produkty 1-24 z 1056

Stránka
na stránce
Nastavit sestupný směr