Flétny

O produktu:


Flétny se řadí mezi dechové hudební nástroje. Mezi nejrozšířenější flétny patří zobcové flétny, příčné flétny a irské příčné flétny. Zobcové flétny jsou obvykle vyrobeny z dřeva nebo plastu. Na kvalitní zobcové flétny se používá domácí i exotické tvrdé dřevo jako je javor, hruška, palisandr nebo eben. Zobcové flétny dosáhly největšího rozmachu v období baroka, kdy vzniklo mnoho virtuózních sólových i triových sonát a koncertů.

i

Mezi významné skladatele, kteří pro zobcovou flétnu psali, patří Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello a další

I příčná flétna patří mezi dřevěné dechové nástroje, ačkoliv se v současnosti vyrábí téměř pouze z kovu. Je to zapříčiněno tím, že její stavba a zvukové vlastnosti ji stále řadí k dřevěným dechovým nástrojům. Využívá se zejména v komorní hudbě a v omezené míře i v jazzu. Tradiční zastoupení má v orchestrech, ať už se jedná o orchestry symfonické, dechové nebo komorní. Irská příčná flétna najde své uplatnění v irské tradiční hudbě. Jedná se o dřevěný nástroj s kónusovým vrtáním a prstokladem typu simple-system, kterou používala většina flétnistů v začátcích 19. století. Ačkoliv se na irskou flétnu hrálo, a stále hraje, po celém Irsku, její silné zázemí je zejména ve středozápadních hrabstvích Sligo, Leitrim a Roscommon.

 

Původ:


Flétna patří k nejstarším hudebním nástrojům a vyvinula se pravděpodobně z píšťaly. Velkou popularitu zažila ve starověku, kde byla spojována s bohy. Například bůh Usir v Egyptě. V Antice se flétny rozdělily podle tóniny na značné množství typů. Ve 12. století přišla z Asie do Evropy příčná flétna. V 16. století se zvětšila její mensura. V 17. a 18. století se stala vícedílným nástrojem s opačným kónickým vrtáním (zužování od retného otvoru ke konci). V této době se také příčné flétny staly součástí orchestrů.

i

První učebnice "Principes de la Flute" byla vydána v Paříži roku 1707 a jejím autorem byl dvorní flétnista Jacques Martin Hotteterre

Revoluci zažila příčná flétna v roce 1832, kdy Theobald Böhm vyvrtal dírky nikoli podle dosažitelnosti prsty, ale podle akustických měřítek, a pak je opatřil klapkami. Další vylepšení přišlo o patnáct let později. Tradiční kónickou trubici vystřídala trubice válcová, čímž se zlepšila intonace. Na druhou stranu se poněkud změnily tónové vlastnosti flétny.

 

Zajímavosti:


Muzikolog Miloslav Klement pomohl zpopularizovat flétnu v Čechách, když vydal učebnici Škola hry na altovou zobcovou flétnu I. a II., podle které se dnes většinou vyučuje na ZUŠ. Dalším popularizátorem flétny se stal Jiří Stivín, který byl prvním sólistou hry na flétnu v Čechách. Stivín se původně snažil prosadit výuku zobcové flétny, jako samostatného oboru na Konzervatoři a HAMU v Praze. Když se mu to nepodařilo, prosazoval flétnu jako sólový hráč. Koncertoval, natočil několik CD a především začal pořádat kurzy hry na zobcovou flétnu. V pozdějších letech prosadil svůj program "rodinné hraní pro zdraví" profesor Václav Žilka, otec známé české herečky Veroniky Žilkové.

Nelze najít produkty odpovídající výběru.