Elektrocentrály

O produktu:


Pod pojmem elektrocentrály se rozumí motorgenerátor se spalovacím motorem. Obvykle se skládá ze spalovacího motoru a generátoru. K výrobě elektrické energie slouží hřídele. Elektrocentrály mohou mít buď spalovací motor naftový, nebo benzínový. U generátoru se může jednat o akumulátor, nebo dynamo. Elektrocentrály se používají všude tam, kde není přístup k elektrické síti. Její použití dobře znají filmaři, když natáčejí v exteriérech nebo hudebnicí na koncertech a festivalech pro napájení zvukové a světelné aparatury.

i

Elektrocentrály je vhodné instalovat i v pohotovostním režimu, kdy se okamžitě spouští při přerušení dodávky elektrické energie

Elektrocentrály se používají i pro záložní napájení provozů nemocnic, datových serverů (složitých elektronických informačních systémů) a všude tam, kde by výpadek dodávky elektrické energie mohl způsobit škody na zdraví lidí, na majetku nebo v ekonomice v důležitých výrobních provozech apod. Elektrocentrály se však používají i ve všech typech dopravních a telekomunikačních dispečinků. Své místo najdou i v armádě, ať už se jedná o raketové vojsko, protileteckou obranu nebo vojenské letectví.

 

Původ:


První zdroj nepřerušitelného napájení se objevil až v 50. letech 20. století. Byl znám jako „bez pauzy“ a fungoval na principu rotačního charakteru. V této době byla poptávka na zařízení hlavně z oblasti vojenské a to pro komunikaci a radary. Úkolem inovátorů bylo udělat zařízení spolehlivější a efektivnější se snadnější údržbou. To se promítlo zejména v období druhé světové války.

Zajímavosti:


Mezi elektrocentrálami existují značné rozdíly. AVR modul nepřetržitě měří napětí na výstupu centrály a podle potřeby reguluje napětí na budícím vinutí generátor tak, aby na výstupu bylo neustále správné, požadované napětí. Nicméně u těchto modelů dochází k drobným odchylkám a zákmitům, takže nejsou vhodné pro citlivější elektroniku jako jsou počítače nebo notebooky. Chcete-li mít excelentní elektrocentrálu, vyberte si invertorové elektrocentrály. Motor pohání generátor a generovaná energie je pomocí elektroniky invertoru upravena tak, aby bylo na výstupu přesně požadované napětí i frekvence.

Nelze najít produkty odpovídající výběru.