Instalační materiál

O produktu:


Elektroinstalační materiál je pojem, který se používá především v ochodě k odlišení od jiných materiálů určených pro instalatéry, topenáře, zámečníky a další stavbaře. Elektroinstalační materiál v sobě zahrnuje elektrotechnické součástky, přístroje a spotřebiče určené k výstavbě a úpravám domovních elektroinstalací.

i

Často se jedná o materiál, se kterým mohou pracovat i laikové

Mezi elektroinstalační materiál se klasicky řadí různé typy kabelů, prostředky pro uložení kabelů, instalační přístroje, ovládací skříně, modulární přístroje a pomocný materiál. Kabelů najdeme na trhu celou řadu. Liší se svými vlastnostmi a umístěním. Pro pevné uložení do omítky, instalačních žlabů a lišt se používá kulatý kabel CYKY nebo plochý kabel CYKYLo. AYKY jsou určeny pro pevné uložení v zemi nebo ve vzduchu. Oproti CYKY se liší hliníkovým jádrem. Vhodné pro lehký provoz a lehká přenosná zařízení je kabel CYH. Kromě těchto kabelů rozeznáváme i další jako jsou CGSG, SCY, SYKFY nebo JYTY. Mezi elektroinstalačními přístroji vedou vypínače a zásuvky. Dále sem patří termostat, datová zásuvka a případně TV+RD+SAT zásuvka. Ovládací skříně potom dělíme na rozvaděče a rozvodnice. K modulárním přístrojům se řadí jistič, proudový chránič, přepěťová ochrana nebo stykač. Jako pomocný elektroinstalační materiál nám poslouží svorkovnice, průchodka, příchytka, rozbočovací krabice, přístrojová krabice a elektroizolační páska.

 

Původ:


Jednou z důležitých součástí elektroinstalace je vypínač. První vypínače byly pouze elektrické obvody s nezakrytými spínači. Uživatele chránila před dotykem částí pod napětím jen izolovaná držadla. Výrazný posun zaznamenal vynález žárovky. S žárovkou a příchodem elektrické instalace vznikla poptávka po bezpečném vypínači. Vypínače měly pružinový mechanismus a byly otočné. Montovaly se do úrovni ramen, tedy do výšky cca 1,50 metru. Tato výška se ukázala jako nevyhovující, a proto byla doporučená výška 1,05 metru. Kvůli snazší obsluze byly původní otočné vypínače nahrazeny vypínači páčkovými. Později přišly ještě snáze použitelné kolébkové a klapkové vypínače. Velkoplošné vypínače jsou výdobytkem moderní doby. Jsou vybaveny velkoplošnou klapkou. Během vývoje se přešlo od montáže na povrch omítky k dnes převažující montáži pod omítku. Toto konstrukční řešení účinněji chrání mechanismus přístroje před poškozením. V současné době se experimentuje s rozsvícením a zhasnutím světla pomocí lidského hlasu.

Zajímavosti:


Mezi elektroinstalační materiál můžeme zařadit prostředky pro uložení kabelů. Standardně se používá ohebná elektroinstalační trubka, pevná elektroinstalační trubka a elektroinstalační lišta. Ohebné elektroinstalační trubce se též někdy přezdívá husí krk. Slouží pro zazdění do zdí. Oproti tomu pevná elektroinstalační trubka se zachycuje na povrch do příchytek. Elektroinstalační trubka je korýtko ve tvaru "U" s naklapávacím víkem. Pro přišroubování na podložku jsou ve dně vyražené otvory.

Zobrazení Mřížka Seznam

Produkty 1-24 z 31

Stránka
na stránce
Nastavit sestupný směr
Zobrazení Mřížka Seznam

Produkty 1-24 z 31

Stránka
na stránce
Nastavit sestupný směr