Bezpečnostní postroje

O produktu:


Bezpečnostní postroje ocení všichni pracovníci, kteří pracují ve výškách. Typicky se to týká například pokrývačů, klempířů a lidí pracujících ve stavebnictví. Bezpečnostní postroje je ochrání před rizikem pádu. Standardní bezpečnostní postroje jsou vybaveny předním a zadním kotvícím prvkem, nastavitelnými ramenními a stehenními popruhy a nechybí ani prodloužený popruh k zadnímu záchytnému prvku.

i

Každý bezpečnostní postroj by měl splňovat předepsanou bezpečnostní normu

Kvalitnější bezpečnostní postroje používají například hasiči, policisté, vojáci, záchranáři a podobně. Tyto postroje jsou vybaveny i prvky pro záchranu osob a jsou tak vhodné např. pro využití při evakuaci, slanění a podobně.

 

Původ:


Bezpečnostní postroje úzce souvisí s bezpečností práce (BOZP). Tu lze vysledovat už v pravěku, nicméně o pravé bezpečnosti práce se dá mluvit až ve středověku.V roce 1300 vydal král Václav II zákoník „Ius Regale Montanorum“ (Právo horního regálu). Zákoník mimo jiné obsahoval pravidla k zajištění bezpečné práce (odvodňování a větrání šachet, počítání horníků před a po každé směně) a délku pracovní doby (směna = 6 hodin). Opravdový rozmach bezpečnosti práce zaznamenalo 18. a 19. století. V té době vyšla řada nařízení regulujících bezpečnost práce. Například francouzský vojevůdce Napoleon vydal roku 1804 Občanský zákoník, následovaný v roce 1811 Všeobecným občanským zákoníkem, který obsahoval povinnost zaměstnavatele chránit život a zdraví zaměstnance. V roce 1888 byl přijat zákon o úrazovém pojištění dělníků a o rok později zákon o nemocenském pojištění. Bezpečnost práce se rozvíjela i za první republiky. Rakousko-uherské živnostenské zákony byly převzaty a inspekce, podřízená ministerstvu sociální péče, pokračovala v činnosti až do roku 1952. Zatím poslední změnu v zajišťování BOZP přinesl rok 2001, kdy byl přejat do českého právního řádu systém Evropské unie zajištění BOZP

Zajímavosti:


Povinnost zajišťovat BOZP se nevztahuje pouze na zaměstnavatele a zaměstnance. Povinnost zajišťovat BOZP mají i zaměstnavatelé, kteří jsou fyzickou osobou a sami pracují. Do této kategorie patří například praktičtí lékaři, tlumočníci nebo auditoři. Na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost, spolupracujícího manžela nebo dítě předcházejících osob a na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, případně se na zhotovení stavby podílí. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

Nelze najít produkty odpovídající výběru.