Ochranné masky

O produktu:


Ochranné masky jsou známější pod lidovým názvem plynové masky. Chrání obličej, oči i dýchací cesty před toxickými látkami, které jsou ve vzduchu. Toxickými látkami mohou být například aerosoly, které obsahují radioaktivní látky či rozpuštěné chemické škodliviny nebo bakterie a viry. Takové toxické látky jsou ve skupenství kapalném. Dále mohou být toxické látky ve skupenství pevném (prachové částice - typické pro radioaktivní látky, různé dýmy či viry a bakterie) nebo ve skupenství plynném. V plynném skupenství to jsou zejména radioaktivní plyny a toxické plynné látky.

i

Ochranné masky nevyžadují, aby jejich nositel měl s sebou zásobu vzduchu či kyslíku. Tím se liší od ostatních zařízení, která slouží k dýchání v zamořených oblastech

Ochranné masky berou kyslík ze vzduchu. Při použití vzduchu z okolí je ale třeba zajistit, aby se případné toxické látky ve vzduchu přítomné nedostaly k nositeli masky. Ochranné masky tedy tyto toxické látky ze vzduchu odstraňují buď tím, že je zachytí ve svém filtru, nebo je chemicky rozloží na neškodné látky. Ochranné masky se typicky skládají z lícnice, úchytného systému a ochranného filtru. Právě filtr je nejdůležitější částí ochranné masky. Je konstruován z několika hledisek. Prvním hlediskem je sorpční kapacita. Zatímco vojenské ochranné filtry mají poměrně velkou sorpční kapacitu a spektrum zachytávaných látek cílené pro vojenské otravné látky, civilní průmyslové ochranné filtry jsou obvykle specializované na určitou škodlivinu, kterou vážou s vysokou účinností i po dlouhou dobu, ale ostatní škodliviny vážou slabě nebo vůbec. Dalšími hledisky jsou pak účel a univerzálnost použití.

 

Původ:


Vznik a vývoj ochranných masek je úzce spjat s první světovou válkou. Právě tehdy se objevily první chemické zbraně. 1. ledna 1915 použila německá armáda chlór. Navzdory nedokonalému použití, kdy stačilo, aby se obrátil vítr a z agresora se stal napadený, byl útok považovaný za úspěšný. Proto o čtyři měsíce později Němci zaútočili znovu. U belgického města Ypry opět použili jedovatý chlór, tentokrát v mnohem větším měřítku. Na obou stranách začal intenzivní vývoj jedů a pochopitelně i ochranných prostředků. Už v roce 1916 měl každý voják ochrannou masku. Jednalo se o roušky, které byly vyrobeny z gázy. Ochranné masky byly nasycené chemikáliemi a chránily vojáky před jedovatým chlórem. Další vývoj ochranných masek přinesl vynález ruského vědce N.D. Zelinského. Ten opatřil ochranné masky aktivním uhlím, které účinně zachycovalo nebezpečné látky.

Zajímavosti:


Při použití chemických zbraní nastala potřeba chránit nejen lidi, ale i zvířata. Svou ochrannou masku tak dostali například i koně. Jako první je zavedla německá armáda. Ochranné masky se jmenovaly Pferdegasmaske-38 a Pferdegasmaske-41. Kromě samotné masky koně dostali i ochranné brýle a návleky na nohy.

Zobrazení Mřížka Seznam

3 položek

na stránce
Nastavit sestupný směr
Zobrazení Mřížka Seznam

3 položek

na stránce
Nastavit sestupný směr