Ochrana sluchu

O produktu:


Sluch patří mezi další lidské smysly, které je třeba ochraňovat. Stejně jako ochranu zraku se i ochrana sluchu řídí právní normou, konkrétně směrnicí 2003/10/ES “Hluk na pracovišti”. Sluch byste si měli chránit při používání některých strojů ve vaší dílně, na zahradě a podobně. Kromě toho existují pracoviště, kde je ochrana sluchu povinná. Hluk na pracovišti se měří pomocí tzv. expozice hluku. Ta udává množství zvukové energie, které působí na sluchový orgán po určitou dobu. Určitou dobou se obvykle rozumí osmihodinová pracovní doba. Hladiny expozice se vyjadřují v decibelech (dB).

i

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci adekvátní ochranu sluchu, pakliže limity expozice hluku překročí hladinu 80 decibelů nebo průměrná hodnota špičkového akustického tlaku je větší než 112 Pa

Ochrana sluchu musí být vždy vybraná tak, aby chrániče sluchu odstranily riziko poškození sluchu hlukem nebo je snížily na minimum.Vybrané chrániče by měly snižovat hladinu hluku za chráničem sluchu (na bubínku) pod přípustnou akční hladinu danou národními legislativními předpisy. V České republice podléhá ochrana sluchu Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na trhu existuje velké množství chráničů sluchu. Dělíme je na zátkové chrániče sluchu, mušlové chrániče sluchu a akustické (protihlukové) přilby. Z hlediska funkčnosti je můžeme rozdělit na pasivní a nepasivní.

 

Původ:


Ochrana sluchu je velmi důležitá. Mezi nejčastější ochranné pomůcky proti hluku patří protihluková sluchátka. Ta mají zajímavou historii. První sluchátka vznikla v 19. století a sloužila pro přenos zvuku. Americký vynálezce Thomas Alva Edison vybavil některé modely svého fonografu početnými naslouchátky podobajícími se lékařským stetoskopům. První patent na sluchátka vkládaná přímo do uší získal francouzský technik Ernest Mercadier v roce 1891. Jeho zlepšovák byl určen pro telefonistky na ústřednách, a dokonce vybaven špunty omezujícími hluk okolí. Za vynálezce sluchátek je pak považován mormon Nathaniel Baldwin, který v roce 1910 vyráběl sluchátka pro americké námořnictvo. V roce 1958 přišel další zlom. Světem se rozezněla první stereofonní sluchátka. Od padesátých let dvacátého století do dneška panuje trend sluchátka zmenšovat při udržení kvality reprodukce.

Zajímavosti:


Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, neplatí pravidlo, že čím vyšší útlum, tím lepší ochrana sluchu. Správný je přiměřený útlum. Nejvhodnější chránič sluchu zajišťuje, aby byla hladina hluku na ušním bubínku uživatele asi o 5 až 10 dB nižší než hladina vyvolávající akci. Zaměstnavatel by neměl poskytnout zaměstnanci chrániče sluchu, které snižují hluk o více než 15 dB pod hladinu vyvolávající akci. Je také důležité, aby byl pracovník vybaven takovým chráničem sluchu, který nebrání komunikaci a slyšitelnosti výstražných signálů.

Nelze najít produkty odpovídající výběru.