Domácí vodárny

O produktu:

Domácí vodárny se používají pro automatické zajištění dodávky vody pod požadovaným tlakem. Používají se proto, že fungování samotného čerpadla je nepraktické. Čerpadlo je totiž nutné před zahájením čerpání vždy ručně zapnout a následně vypnout. Naproti tomu domácí vodárny fungují automaticky. Nejčastěji se používají pro zásobování domácnosti pitnou nebo užitkovou vodou z vlastního zdroje. Používají se tak na místech s absencí připojení k vodovodní síti. Mohou být ale také používány pro zvyšování tlaku v rozvodu, pro zalévání zahrady nebo jiné podobné instalace, kde čerpadlo musí pracovat automaticky bez nutnosti jeho ručního zapínání a vypínání.

Dělení:

Domácí vodárny lze rozdělit podle principu na dvě kategorie. První z nich je vodárna s otevřeným vodojemem. Druhou je vodárna s tlakovou nádrží (tzv. vodárny Darling).

  • Domácí vodárny s otevřeným vodojememTento typ domácí vodárny je nutné zabezpečit staticky. Také je potřeba připravit ji proti zamrznutí v zimních obdobích. V našich končinách není příliš rozšířená, protože je náročná na postavení i údržbu.
  • Domácí vodárny s tlakovou nádržíSoučástí těchto vodáren je čerpadlo, sací a výtlačné potrubí a ochranné a ovládací zařízení. Tlaková nádrž u vodárny zajišťuje, že se čerpadlo nemusí tolik namáhat a nesepíná při každém otočení kohoutku.

Původ:

První čerpadla se objevila ve starověku a lidé je používali na vodu. Ze začátku se jednalo o čerpadla pístová. Poháněli je sami lidé nebo zvířata. Postupem času se čerpadla a jejich konstrukce zdokonalovala. Původní pístová čerpadla byla vylepšena o různé konstrukční provedení. Vznikla čerpadla lamelová, zubová, plunžrová apod. Velký rozmach zaznamenala čerpadla po druhé světové válce. Může za to zejména změna obsahu čerpané hmoty. Místo vody se začal houfně čerpat olej, který byl potřebný pro různé zbraně a stroje. Čerpadla jsou v dnešní době velmi používaným zařízením. Různé druhy čerpadel můžeme najít v podstatě ve všech odvětvích průmyslu.

Zajímavosti:

    i

    Domácí vodárny, ostatně jako vše ostatní, mají své výhody i nevýhody. Spotřebitel jistě ocení snížení nákladů, protože odpadá napojení do veřejné vodovodní sítě. Mezi další výhody patří dostupnost. Domácí vodárny fungují i v případě odstávky vodovodu. K zahození jistě není ani stálý tlak vody, protože zejména v odlehlejších oblastech dochází k poklesům tlaku vody. Naopak nevýhodou je závislost na elektrické energii. Při výpadku elektřiny nebude fungovat čerpadlo. Také je nutná pravidelná kontrola kvality vody. Počítejte i s údržbou studny a zařízení. Zvláště v období záplav je nebezpečí znečištění studny největší.

Nelze najít produkty odpovídající výběru.