Hamaky

O produktu:


Houpací síť, někdy též hamaka nebo hamak, je závěsné lůžko, sloužící k odpočinku a relaxaci. V minulosti byla využívána především posádkami lodí, kterým umožnila relativně pohodlný odpočinek s minimem nároku na prostor (ve srovnání se standardními lůžky). Pro její malou hmotnost ji používali i cestovatelé. V současnosti je používána především k relaxaci.

i

Jiný název pro houpací síť je hamaka


.

Původ:


Houpací sítě pocházejí ze Střední a Jižní Ameriky, kde je tamější indiáni používali na ochranu před přenašeči chorob a jinými pozemními živočichy, jako jsou kousaví mravenci, hadi a podobně. Pro Evropany objevil houpací sítě Janovan Kryštof Kolumbus, který si je přivezl z ostrovů, dnes známých jako Bahamy. Ve spisu Ahmada Ibn Fadlána (vyslance bagdádského kalifa) z roku 922 je zmíněno tradiční použití hamak v lodích Normanů/Varjagů.

 

Zajímavosti:


Houpacím sítím se někdy říká hamaka nebo hamak. Původem je toto slovo z indiánského jazyka aravacké jazykové rodiny, kterým se mluvilo v oblasti Karibského moře, patrně z jazyka taino, dnes už vymřelého. Původní význam slova byl asi síť na ryby. Do češtiny bylo toto slovo přejato buď ze španělštiny (hamaca), nebo francouzštiny (hamac).

Nelze najít produkty odpovídající výběru.