Řepkové

Definice:

Řepkový olej je druh oleje, který se získává ze semen rostliny řepky olejné. Získává se podle standardních mezinárodních postupů. Získaný surový olej se používá při výrobě mnoha potravin např. majonéz, tatarských omáček a rostlinných tuků.

Původ:

Existují písemné záznamy ze starověké Indie, datované do období 2000–1500 let před Kristem, o používání řepkového oleje na vaření a svícení. Čína a jihozápadní Evropa byly prvními oblastmi, kde se brukev řepka (Brassica napus) cílevědomě pěstovala. V Evropě se tato plodina využívá přibližně od roku 1200. Pěstování řepky v Čechách a na Moravě je dostatečně zdokumentováno od roku 1868 až po současnost, ale existují i starší záznamy, např. z období vlády Marie Terezie (1741–1780), o výskytu řepky na českém území.

Využití:

Řepkový olej je vhodný ke smažení a pečení. Bod zakouření je až při 240°C a víc. Může se použít do salátů nebo nálevů. Obsahuje omega 3 a 6. Využívá se k výrobě majonéz, tatarských omáček a rostlinných tuků. Také jako přísada do nafty. A pomáhá na srdeční činnosti.

Zajímavosti:

Řepkový olej se původně používal více pro technické účely, například jako olej na svícení, později jej nahradil petrolej. Využívání řepkového oleje pro technické účely je aktuální i dnes. Z oleje se vyrábějí methylestery mastných kyselin s jejich následným využitím ve vznětových motorech bez nutnosti konstrukčních úprav. Takto upravený olej se chová podobně jako nafta, proto se používá jako její příměs.

V době válečné potravinové nouze se rozšířilo používání pro potravinářské účely. Tehdejší olej však obsahoval přibližně 45 % kyseliny erukové. Ve studiích na zvířatech při vysokém příjmu kyseliny erukové docházelo k negativním změnám srdečního svalu.

Cílevědomou prací mnoha šlechtitelských týmů v Evropě a Kanadě byl už v 70. letech obsah této mastné kyseliny postupně snížen až na zlomek původního obsahu. U současných odrůd řepky nesmí být obsah kyseliny erukové vyšší než 2 %. Reálně se však pohybuje nejčastěji na úrovni několika desetin procenta, často pod mezí detekce běžných analytických metod. Ať již se setkáme s pojmy bezerukové či nízkoerukový odrůdy řepky, jedná se vždy prakticky o totéž. Kyselina eruková v takto nízkém podílu činí řepkový olej zcela bezpečný.

i

Odborníci na výživu považují řepkový olej z hlediska jeho výživové hodnoty za jeden z nejlepších olejů, který v mnohém předčí olej olivový.

Zobrazení Mřížka Seznam

7 položek

na stránce
Nastavit sestupný směr
Zobrazení Mřížka Seznam

7 položek

na stránce
Nastavit sestupný směr