Tepelná čerpadla

O produktu:


V případě tepelného čerpadla se jedná o stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na jiné. Obvykle se tak děje vynaložením vnější práce. Tepelná čerpadla obvykle čerpají z chladnějšího místa na teplejší. Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo, které funguje na principu obráceného Carnotova cyklu.

i

Carnotův cyklus označuje vratný kruhový děj ideálního tepelného stroje, který se skládá ze dvou izotermických a dvou adiabatických dějů

Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenčním způsobům vytápění snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace unikající do našeho ovzduší. A co je také důležité - pakliže provozujete tepelná čerpadla, nehrozí nebezpečí výbuchu, vznícení nebo otravy oxidem. Tepelná čerpadla pracují na jednoduchém principu. Platí zde úměra. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím vyšší je opět topný faktor. Moderní modely používají tu nejmodernější technologii. Najdete u nich například možnost regulace, která poskytne uživatelům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v objektu. Zařízení pracuje bez filtrace, údržby a servisních prohlídek.

 

Původ:


Tepelné čerpadlo pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu. Tento cyklus byl poprvé popsán v roce 1824. Za vynálezce tepelného čerpadla je považován rakouský vynálezce Peter Rittinger. Ten vymyslel a vynalezl tepelné čerpadlo mezi lety 1855–1857. Princip spočívá v uvolňování nebo spotřebování tepla při změnách skupenství média v závislosti na tlaku. Kompresor stlačí chladivo, které je v plynném stavu a poté ho vpustí do kondenzátoru, kde odevzdává své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Na začátku 80. let 20. století se objevily geotermální výměníky. Tehdy se začalo využívat teplo ze základových desek, posléze z pilot (1985) a podzemních stěn (1996). Za vznikem geotermálních výměníku stálo Rakousko a Švýcarsko. Obě země dosud stojí v čele této technologie.

Zajímavosti:


Tepelná čerpadla mají tu výhodu, že nenarušují ekologickou ani teplotní rovnováhu okolí. Navíc se snadno instalují a mají jednoduchou údržbu. Tepelná čerpadla vám ohřejí vodu na požadovanou teplotu bez mrknutí oka. Díky jejich nízké spotřebě s nimi i ušetříte. Některá tepelná čerpadla jsou vyrobena ze speciálního vysokokvalitního smaltu, který ohřívač ochrání proti korozi. Moderní modely mají i digitální displej.

Zobrazení Mřížka Seznam

10 položek

na stránce
Nastavit sestupný směr
Zobrazení Mřížka Seznam

10 položek

na stránce
Nastavit sestupný směr