Minerální vody

Definice:

Minerální voda, zkráceně minerálka, je běžné označení pro vodu z podzemí, tedy z minerálního prostředí. V některých zahraničních oblastech může být použití termínu minerální voda poměrně problematické. Zvlášť v oblastech s aktivní sopečnou činností je minerální voda (jak ji chápeme dle měřítek ČSN 86 8000) zcela běžnou záležitostí a mineralizace kolem 1 g/l nepředstavuje nic neobvyklého.

Dělení:

Podle stupně mineralizace se minerální voda dělí na:

 • Neperlivá minerální voda / neperlivá minerální voda ochucená. Velmi slabě mineralizované vody do 50 mg na jeden l.
 • Jemně perlivá minerální voda / jemně perlivá minerální voda ochucená. Minerální voda slabě mineralizovaná od 50 do 500 mg/l.
 • Perlivá minerální voda / perlivá minerální voda ochucená. Sodová voda neboli sodovka, sifon či sycená nebo perlivá minerální voda je pitná voda uměle nasycená oxidem uhličitým, který vytváří ve vodě bubliny.

Původ:

Termín "minerální voda" je obecně chápán podle historických zvyklostí v konkrétních regionech. V Evropě po staletí pojem "minerální voda" splýval s pojmem "lázeňský pramen" a rámci České republiky byl tento termín užíván v souladu s normou ČSN 86 8000 pro přírodní vody s vyšším obsahem rozpuštěných látek, vody proplyněné, vody s vyšší teplotou či s vyšší radioaktivitou než je u běžných vod v jejich okolí běžné apod.

Využití:

i

Minerální voda má významnou roli v doplňkové léčbě pacientů. Pitné režimy, stanovené odbornými lékaři pomáhají regenerovat vnitřní prostředí člověka. Účinek jejich podávání se projevuje hlavně harmonizací vnitřního prostředí a působením při civilizačních chorobách.

Zajímavosti:

Léčivých účinků minerálních vod se tradičně využívá v evropském lázeňství. Při pití lázeňských pramenů je nutné dodržovat lékařská doporučení. U některých se může u výhradním pití projevit nadměrný příjem konkrétního prvku. U vod, které jsou přirozeným zdrojem fluoridů, to mohou být u dětí do 4 let věku fluoridy. U vysoce mineralizovaných hořkých vod sírano-sodno-hořečnatého typu pak může sodík nepříznivě zvyšovat krevní tlak.

Složení minerálních vod:

Velmi slabě mineralizované (s obsahem rozpuštěných pevných látek do 50 mg/l):

 • Evian < 50

Slabě mineralizované (s obsahem rozpuštěných pevných látek 50 až 500 mg/l):

 • Excelsior – 351
 • Rajec – 289
 • Dobrá voda – 187
 • Aquila – 136
 • Toma natura – 116

Středně mineralizované (s obsahem rozpuštěných pevných látek 500 až 1500 mg/l):

 • Magnesia – 1375
 • Ondrášovka – 991
 • Korunní – 970
 • Mattoni – 962
 • Vratislavická kyselka – 683

Silně mineralizované (s obsahem rozpuštěných pevných látek 1500 mg/l až 5 g/l):

 • Odysea – 2995
 • Poděbradka – 2844
 • Hanácká kyselka – 2473

Velmi silně mineralizované (s obsahem rozpuštěných pevných látek vyšším než 5 g/l):

 • Zaječická hořká – 33 144
 • Šaratice – 14 660
 • Vincentka – 9667
 • Bílinská kyselka – 7389
 • Mlýnský pramen – 6211

Jak vzniká minerální pramen?

Aby mohl vzniknout minerální pramen (minerální voda), musí povrchová (dešťová, říční) voda prosakovat do hlubších vrstev zemské kůry, někdy až do hloubky 30 kilometrů. Protékáním hrubými vrstvami země se voda čistí, filtruje a stává se podzemním pramenem. Voda podzemního pramene se v pozemských hlubinách setkává s oxidem uhličitým, kterým se nasycuje na slabou kyselinu uhličitou. Oxidem uhličitým nasycená podzemní voda ještě není minerální voda (minerálka). Slabá kyselina uhličitá naleptává okolní horniny, rozpouští je a nimi se obohacuje. Pramenitá voda, která je obohacena o různé plyny, má menší hustotu, a tak vystupuje na povrch. Když se pramen vody setká s horkými plyny, pod tlakem těchto plynů vyvěrá ze země jako horký pramen. U některých pramenech vznikají lázně, voda z jiných se plní do lahví. Jen v ČR je to ročně několik desítek milionů litrů.

Zobrazení Mřížka Seznam

Produkty 1-24 z 361

Stránka
na stránce
Nastavit sestupný směr
Zobrazení Mřížka Seznam

Produkty 1-24 z 361

Stránka
na stránce
Nastavit sestupný směr